Buletin Informativ_Konferenca ‘Nxitja e Integritetit ne Nivel Lokal”

Ne kuader te Konferences Kombetare “Nxitja e Integritetit në Nivel Lokal në Shqipëri” organizuar ne date 6 dhjetor 2021 gjate Javes se Integritetit, ketu mund te lexoni Buletinin Informativ te aktivitetit. Ky aktivitet u organizua nga Qendra “Aleanca Gjinore per Zhvillim” dhe Rrjeti “Përballja e Ofertave Politike” (POP), në bashkëpunim me Ambasadën e Suedisë në Tiranë, mbështetur nga Olof Palme International Center.