Bashkitë në monitorim

Bashkia Durrës

Bashkia Fier

Bashkia Kamëz

Bashkia Kukës

Bashkia Pogradec

Bashkia Pukë

Bashkia Shkodër

Bashkia Tiranë

Bashkia Vlorë