Forumi Publik – POP 2019 Kukës

Në datë 13.12.2019 pranë Pallatit të Kulturës Kukës, u organizua Forumi Publik me banorët dhe të rinjtë e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019.
Në këtë forum morën pjesë banorë të Kukësit dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje zyrtarë të Bashkisë.
Qëllimi i këtij forumi ishte pasqyrimi i prioriteteve të nxjerra nga takimet e mëhershme nga banoret në fokus grupet e zhvilluara në të gjitha njësite administrative të bashkisë Kukës. Forume të organizuara dhe zhvilluara nga Qendra për Progres Rinor.