TAKIME ME KOMUNITETIN E BASHKISË FIER

Qendra “Epoka e Re” Fier pjese e Rrjetit POP ka organizuar disa takime me target grupe te ndryshme te komunitetit te kesaj bashkie. Diskutimet vijne ne kuader te prioriteteve te tyre pjese e Kontrata Sociale. Epoka e Re, njesoj si te gjitha organizatat e Rrjetit POP po organizon takime te vazhdueshme duke degjuar zerin e komunitetin sa i perket punes se Bashkise Fier per permbushjen e Kontrates Sociale te firmosur nje vit me pare.