TAKIME ME KOMUNITETIN BASHKIA SHKODËR

Intelektualët e Rinj Shpresë, Shkoder pjese e rrjetit POP kane zhvilluar disa takime me komunitetin e qytetit te Shkodres, perfaqesues te organizatave rinore dhe perfaqesues te institucioneve publike, ne kuader te aktiviteteve te Perballjes se Ofertave Politike ne kuader te Kontrates Sociale. U diskutua ne lidhje me prioritetet e dala nga Kontrata Sociale 2019. Sa prej ketyre prioriteteve jane plotesuar dhe a jane marre masat per realizimin e kerkesave te qytetareve.