Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim dhe Bordit Rinor Keshillimor

Perfaqesues të organizatës Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim dhe Bordit Rinor Keshillimor Pogradec realizuan nje takim online me nenkryetaren e Bashkisë Pogradec Znj. Entela Gusho ku u diskutua mbi raportin e monitorimit te kesaj Bashkie, ne lidhje me masat e marra ne kuader te pandemise COVID – 19. Takimi sherbeu per te ballafaquar gjetjet kryesore dhe rekomandimet e nxjerra nga ky monitorim.