Forumi Publik – POP 2019 Pukë

Në datë 23.10.2019 pranë Pallatit të Kulturës Pukë, u organizua Forumi Publik me banorët dhe të rinjtë e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019.


Në këtë forum morën pjesë banorë të Pukës dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje me Z. Gjon Gjonaj, Kryetar i Bashkisë.
Qëllimi i këtij forumi ishte pasqyrimi i prioriteteve të nxjerra nga takimet e mëhershme nga banoret në fokus grupet e zhvilluara në të gjitha njësite administrative të bashkisë Pukë. Forume të organizuara dhe zhvilluara nga Qendra Rinore Pukë.