Raporti i Monitorimit Bashkia Shkodër

Raporti i Monitorimit në Bashkia Shkodër gjatë mbylljes pandemike COVID -19