Raporti i Monitorimit Bashkia Tiranë

Raporti i Monitorimit në Bashkia Tiranë gjatë mbylljes pandemike COVID -19