Aleanca Gjinore për Zhvillim

27.6.2020
Takimi Online mes Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe përfaqësues së bashkisë Tiranë znj. Anisa Subashi, drejtoreshë e Shërbimit Social pranë kësaj bashkie, në lidhje me masat e marra nga kjo bashki në kuadër të pandemisë COVID-19. Në këtë takim u diskutuan gjerësisht gjetjet e dala gjatë monitorimit të bashkisë Tiranë gjatë periudhës mars – prill 2020 në kuadër të pandemisë COVID-19. GADC vijon monitorimin e bashkisë Tiranë dhe Këshillit Bashkiak pranë kësaj bashkie.