Situata e COVID-19 Vendimet e Këshillit Bashkiak POGRADEC

25 Mars: Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi 6% i fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike, për periudhën 1-29 Shkurt 2020’. Përfitues 88 familje”

3 Prill: “Amendimi i Kontratës së Pastrimit për një periudhë 3-mujore (min) duke përfshirë edhe dezinfektimin e ambjenteve dhe godinave në territorin e bashkisë Pogradec. Kosto 1,250,000 LEKË”

7 Prill: “Subjektet të cilat janë mbyllur me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë nr.164 datë 12.03.2020, për muajin Prill 2020, do të taksohen me 0 lekë për tarifat vendore, kurse për muajt e ardhshëm do merren vendime të tjera në kohë reale nga ana e Këshillit Bashkiak.”

Për subjektet të cilat do të paguajnë tarifat vendore, afati i shlyerjes së tyre do të bëhet në 4 këste, duke filluar që nga muaji Qershor 2020.”