Në muajin Maj Vlora Youth Center dhe Qendra Aulona kanë filluar fushatën e nënshkrimit të peticonit me prioritetet e Kontratës Sociale.  Të rinj dhe qytetarë të Vlorës janë informuar dhe kanë firmosur peticionin në mbështetje të kësaj iniciative. Kontrata Sociale e cila përmban prioritetet e identifikuara nga të rinjtë e qytetit të Vlorës do të nënshkruhet ndërmjet të rinjve dhe kandidatëve të partive politike që do të garojnë për zgjedhjet lokale 2015.

[su_slider source=”media: 398,397,396,395,394,393,392,391,390,389″]