Forumi Publik Lezhë

10 Maj 2015 – u zhvillua takimi publik me kandidatin për Kryetar Bashkie, Lezhë: Z. Viktor Tushaj kandidat i “Aleancës Për Shqipërinë Europiane”.

Gjatë takimit të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara si më të rëndësishmet për qytetin gjatë takimeve me fokus grupet. Kandidati për Kryetar të Bashkisë së Lezhës prezantoi të pranishmit me drejtimet kryesore të programit të tij për rininë dhe mori zotimin e trajtimit të këtyre çështjeve në rast të zgjedhjes së tij si Kryetar Bashkie në zgjedhjet e 21 Qershorit. Në fund të takimit kandidati nënshkroi “Kontratën Sociale” me të rinjtë.

[su_slider source=”media: 445,444,443,442,441,440,439,438″]