Advokim pranë Këshillit Bashkiak Pukë për Kontratën Sociale

Gjatë mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Pukë e zhvilluar ne date 31 mars, krahas materialeve që do shqyrtoheshin sipas rendit të ditës ishte edhe Raporti vjetor i Monitorimit të Kontratës Sociale, i përgatitur nga qendra Levizja Rinore Puke në kuadër të projektit POP POP – Perballja e Ofertave Politike e cila mbështetet nga Olof Palme International Center Olof Palme International Center – Albania ProgrammeEmbassy of Sweden in TiranaNational Endowment for Democracy#rrjetipop#KontrataSociale