Angazhimi qytetar në nivel vendor dhe konsultimi publik, workshop me të rinj në Vlorë

30 maj 2024: Qendra Rinore e Vlores organizoi nje takim me studente te Universitetit “Ismail Qemali”, ku u diskutua mbi format e pjesemarrjes ne vendimmarrje, permes njohjes se ligjit per njoftimin e konsultimin publik dhe zbatimit te tij. Dhame informacione mbi te drejtat e qytetareve dhe grupeve te interesit per procese ku kontributi i tyre eshte shume i rendesishem.