Anketë mbi Perceptimin e Qytetarëve mbi Njoftimin dhe Konsultimin Publik

❓A jeni banues ne Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Fier, Korçë, Kukës, Pukë, Vau i Dejës?

✔️ Nese po, ju ftojme qe te jepni Perceptimin tuaj mbi njoftimin dhe konsultimin publik!

????https://gadc.limesurvey.net/646289?lang=sq

➡️ Kjo anketë zhvillohet në kuadër të vlerësimit të situatës ekzistuese në lidhje me praktikat e njoftimit dhe konsultimit publik në nivel vendor.

Vlerësimi zhvillohet nga Rrjeti “Përballja e Ofertave Politike” dhe ka për qëllim të vlerësojë situatën në 10 bashkitë e targetuara (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Fier, Korçë, Kukës, Pukë, Vau Dejës) për të pasqyruar perceptimin e qytetarëve mbi njoftimin dhe konsultimin publik në këto njësi të qeverisjes vendore dhe impaktin në vendimarrje përmes konsultimit.Ju lutemi, përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme me sinqeritet dhe duke u bazuar në aq njohuri sa keni. Nëse keni pyetje, ju lutemi kontaktoni: [email protected]

Faleminderit per mbeshtetjen Olof Palmes Internationella Center Embassy of Sweden in Tirana National Endowment for Democracy