Buletin Informativ “Integrimi Evropian dhe Angazhimi Qytetar për Demokracinë Lokale.”

Ne date 5 mars 2024 u mbajt Konferenca Kombetare “Integrimi Evropian dhe Angazhimi Qytetar për Demokracinë Lokale.” Per me mesuar me shume, ju lutemi te ndiqni nje permbledhje ne buletinin informativ bashkangjitur me poshte.