Fokus Grup me banorët e fshatit Mborje, Nj.A. Drenovë, Korçë

Më 13 nëntor u zhvillua fokus grupi në fshatin Mborje, me qytetare nga NJA Drenovë.

Në këtë takim u diskutua rreth prioriteteve te Kontrates Sociale, Bashkia Korçë, firmosur ne korrik 2021, me qellim monitorimin e prioriteteve te kesaj kontrate per periudhen shtator 2022- shtator 2023.

Qytetarët u informuan edhe per prioritetet e Kontrates se re sociale firmosur ne prag te Zgjedhjeve vendore te 14 majit 2023.

Gjithashtu u diskutua mbi format e bashkepunimit midis Gruaja ne Zhvillim Korce dhe qytetareve per perfshirjen e tyre ne procese advokuese.

Faleminderit per mbeshtetjen:

Embassy of Sweden in Tirana

Olof Palmes Internationella Center

Olof Palme International Center – Albania Programme

National Endowment for Democracy