Fokus Grup me banoret e Nj.A. nr. 5, Tirane

Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim ka organizuar Fokus Grupin e rradhes me qytetaret e Njesise Administrative numer 5 ne Tirane. Diskutojme mbi prioritetet e Kontrates Sociale dhe adresimin e shqetesimeve te qytetareve. Edhe ne kete njesi nformimi nga Njesia Administrative vleresohet pozitivisht nga banoret e lagjeve te kesaj njesie, por komunikimi nga bashkia sipas qytetareve ka vonesa per raste te ankesave apo kerkeses per informacion.

Nderkohe disa prej problematikave te ngritura nga banoret e kesaj njesie:
– Me shume sherbime per persot qe i perkasin grupeve te margjinaalizuara, sidomos te atyre familjeve qe mbeshteten me Ndihme Ekonomike.
– Uji i pijshem dhe cilesia e tij
– Kanalizimet vijojne te jene problem ne disa blloqe banimi
– Banorët kërkojnë që Bashkia të informojë dhe pyesë ndërlidhësit kur bën investime dhe punime, pasi ata kanë kontaktin e parë me komunitetin.
– Banoret kerkojne me shume informacion sa i perket publikimit te datave te takimeve te Buxhetimit me Pjesemarrje.