Fokus Grup me grate e NJ.A. nr. 7, Tirane

Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim ka organizuar Fokus Grupin e rradhes me nje grup grash te Njesise Administrative numer 7 ne Tirane. Diskutojme mbi prioritetet e Kontrates Sociale 2019-2023 dhe adresimin e shqetesimeve te qytetareve. Edhe ne kete njesi nformimi nga Njesia Administrative vleresohet pozitivisht nga banoret e lagjeve te kesaj njesie, por komunikimi nga bashkia sipas qytetareve ka vonesa per raste te ankesave apo kerkeses per informacion.

Disa prej problematikave te ngritura nje banoret e kesaj njesie:
– Mungesa e ujit te pijshem dhe cilesia e tij
– Megjithese transporti publik qe mbulon Kombinatin eshte i rregullt, ka problematika me linjen e Ndroqit, ku urbani leviz vetem nje here ne ore.
– Duhen ripare rruget e brendshme te lagjeve te cilat jane amortizuar si edhe ndricimi neper lagje
– Fusha e Aviacionit eshte bere nje zone mjaft e populluar dhe numri i kopshteve dhe cerdheve (respektivisht nga 1) nuk eshte i mjaftueshem per numrin e femijeve.
– Banoret (sidomos ata qe mbeshteten me Ndihme Ekonomike) kerkojne qe bashkia te shikoje mundesin e punesitmit te tyre me kohe te pjeshme, me marreveshje bashkepunimi me biznese te ndryshme.