Fokus grup me perfaqesues te mediave, Fier

Fokus Grup me përfaqësues të medias në Bashkinë Fier, organizuar nga Qendra “Epoka e Re” në kuadër të Projektit POP – Perballja e Ofertave Politike për aplikimin e Anketës “Zgjedhjet Vendore 2023”.Qendra “Epoka e Re” monitoron Kontratën Sociale në Bashkinë Fier. Procesi i monitorimit synon adresimin e prioriteteve të përfshira në Kontratën Sociale.Me pjesëmarrësit vec plotësimit të Anketës janë diskutuar arritjet e dritanishme dhe nevojat e komunitetit bazuar në katër shtylla kryesore, pjesë e strukturës së anketës: 1. Infrastruktura dhe Shërbimet Publike – Cilësia dhe Efiçenca2. Demokracia Vendore – Mirëqeverisja 3. Zhvillimi Ekonomik Vendor 4. Dimensioni Social në Nivel Vendor.