Fokus Grup me qytetaret e NJ.A nr. 1 Tirane

Raporti i Monitorimit të Kontratës Sociale 2019-2023 POP Tirane!

Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim ka organizuar sot Fokus Grupin e pare me qytetaret e Njesise Administrative numer 1 ne Tirane. Diskutuam se bashku duke analizuar cfare bashkia Tirane ka adresuar pergjate 4 viteve dhe çfare prioritetesh mbeten akoma per vemendje me te shtuar.

Raporti yne i katert i monitorimit do të përmbajë të dhëna të qarta dhe të verifikuara për periudhën shtator 2022-shtator 2023.

Ky është një dokument i cili do të ndihmojë në monitorimin e përmbushjes së Kontratës Sociale dhe adresimit te prioriteteve te komunitetit. Falenderojme per mbeshtetjen POP – Perballja e Ofertave Politike, Olof Palmes Internationella Center, Ambasada e Suedise ne Tirane, National Endowment for Democracy.