Fokus Grup me qytetaret e Nj.A. nr. 4, Tirane

Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim ka organizuar Fokus Grupin e rradhes me qytetaret e Njesise Administrative numer 4 ne Tirane. Diskutojme mbi prioritetet e Kontrates Sociale dhe adresimin e shqetesimeve te qytetareve. Edhe ne kete njesi nformimi nga Njesia Administrative vleresohet pozitivisht nga banoret e lagjeve te kesaj njesie, por komunikimi nga bashkia sipas qytetareve ka vonesa per raste te ankesave apo kerkeses per informacion.

Disa prerj problematikave te ngritura nga banoret e kesaj njesie renditen si vijon:

-Furnizimi me Uje 24 ore dhe cilesia e tij
– Probematike ne transportin publik Allias – Kristal, sipas banoreve kjo linje duhet pare me prioritet
– Infrastruktura tek malorja e shkolles Bajram Curri, Karburanti tek Katrori si edhe Rr. Halil Bega.
– Mungon ndricimi ne disa rruge te brendshme si tekk Gjashta
– Ne kopeshtin e femijeve nr. 25, banoret kerkojne shtim te edukatoreve sepse ka shtim te numrit te femijeve.
– Pastrimi nga kompanite e pastrimit sipas banoreve nuk behet ne menure te rregullt dhe qente e rruges jane problem i madh per banoret.