Fokus Grup me te rinj NJ.A. Qender Korce

Më 27 nëntor u zhvillua fokus grupi me te rinj nga NJA Qender Korce. Në këtë takim u diskutua rreth prioriteteve te Kontrates Sociale, Bashkia Korçë, firmosur ne korrik 2021, me qellim monitorimin e prioriteteve te kesaj kontrate per periudhen shtator 2022- shtator 2023. Qytetarët u informuan edhe per prioritetet e Kontrates se re sociale firmosur ne prag te Zgjedhjeve vendore te 14 majit 2023. Gjithashtu u diskutua mbi format e bashkepunimit midis Gruaja ne Zhvillim Korce dhe qytetareve per perfshirjen e tyre ne procese advokuese.