Forumi Publik Shkodër

23 Maj 2015 – u zhvillua takimi publik me kandidatet për Kryetare Bashkie për qytetin e Shkodrës: Znj. Voltana Ademi, Kandidate e Koalicionit të Djathtë dhe Znj. Keti Bazhdari, Kandidate e Koalicionit të Majtë.

Gjatë këtij takimi të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë me Kandidatet mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara nga ata si më të rëndësishmet për tu adresuar nga Krebashkiakja e ardhshme e Shkodrës. Kandidatet i njohën të pranishmit me drejtimet kryesore të programeve të tyre për rininë dhe morën zotimin e trajtimit të këtyre çështjeve në rast të zgjedhjes së tyre në krye të Bashkisë Shkodër në zgjedhjet e 21 Qershorit. Në fund të takimeve kandidatet nënshkruan “Kontratën Sociale” me të rinjtë.

[su_slider source=”media: 480,481,482,483,484,485,486,487,488,489″]

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Kgwle67Il1c”]