Intervista të thelluara me stafin e Bashkisë Vlorë në kuadër të Kontratës Sociale

Në kuadër të përgatitjes së raportit të katërt të monitorimit të Kontratës Sociale gjatë muajit shtator, Qendra Rinore e Vlorës ka zhilluar intervista të thelluara me stafin e bashkisë Vlorë, duke diskutuar progresin e cdo priorititeti. Takimet shërbyen për të përballur këndvështrimet qytetare dhe verifikimet në terren, krahasuar me punën dhe dokumentet e prodhuar nga bashkia. Gjetjet dhe progresi i cdo prioriteti do të jenë pjesë integrale e raportit të monitorimit.