Kamëz_Raporti i tretë monitorues i Kontratës Sociale shtator 2021-shtator 2022

Klikoni linkun me poshte dhe lexoni Raportin e Trete Monitorues te Kontrates Sociale per bashkine Kamez. Ky raport u hartua nga Shoqata per Integrimin e Zonave Informale dhe permban gjetjet e monitorimit te periudhes shtator 2021-shtator 2022.