Monitorim i Konsultimeve Publike në Bashkinë Vlorë

20 maj 2024: Qendra Rinore e Vlorës po monitoron procesin e konsultimeve publike në Bashkinë Vlorë. Morëm pjesë në dëgjesën publike me grupet e interesit për miratimin e vendqëndrimeve dhe kriteret për organizimin dhe funksionimin e shërbimit taksi në bashkinë Vlorë.