Monitorim i Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Vlorë

29 maj 2024: Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak për muajin maj janë miratuar dy projekt-vendime, për të cilat administrata e bashkisë dhe anëtarë të këshillit realizuan dy dëgjesa publike ku morën komentet dhe sugjerimet e grupeve te interesit dhe qytetareve, për t’i reflektuar ato në dokumentet finale të miratuar sot.