POP – Dita Kombëtare e Rinisë, Vlorë

Këshilli Vendor i Rinisë në Bashkinë Vlorë do të marrë jetë duke i kërkuar Këshillit Bashkiak të aprovoje procedurat ligjore për funksionimin e tij, bazuar në Ligjin e Rinisë. Kërkesa e të rinjve do të materializohet përmes hapjes së thirrjes së aplikimeve për të rinjtë e qytetit dhe institucionet përkatëse, që të punojnë me dhe për të rinjtë. #DitaKombetareeRinise #KontrataSociale #RiniaMerrPjese #BashkiaVlore