PREZANTIMI I RAPORTIT II TE MONITORIMIT KONTRATA SOCIALE

Qendra Rinore e Vlores ka organizuar dy takime gjate muajit dhjetor 2021 per prezantimin e gjetjeve te Raportit te Vitit te dyte monitorues te Kontrates Sociale. Ne keto takime u diskutuan gjetjet me perfaqesues te bashkise Vlore dhe komunitetin dhe u analizuan arritjet e periudhes se monitorimit shtator 2020 – shtator 2021.