Prezantimi i Raportit Monitorues te Kontrates Sociale Korce

Në një demonstrim të përkushtimit ndaj përmbushjes së synimeve sociale të komunitetit, “Gruaja në Zhvillim Korçë”, një anëtar i vyer i Rrjetit Pop, organizoi një takim të rëndësishëm më 28 Shkurt. Takimi u bë me qytetarë, anëtarë të Këshillit Bashkiak Korçë dhe përfaqësues të drejtorive të ndryshme të Bashkisë Korçë.

Gjatë këtij takimi, u prezantuan gjetjet kryesore të Raportit të Monitorimit të Kontratës Sociale për Bashkinë e Korçës për periudhën 2021-2023. Po ashtu, u paraqit Kontrata e re Sociale për vitet 2023-2027, e nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë, Z. Sotiraq Filo. Ky dokument shërben si një mjet që lidh bashkëpunimin midis qytetarëve, shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale për të ardhmen e qytetit për katër vitet e ardhshme.

Në fund, u shpreh falënderimi për të gjithë ata që morën pjesë në takim dhe kontribuan në këtë iniciativë të rëndësishme për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve të Korçës. Përveç “Gruaja në Zhvillim Korçë”, u falënderuan edhe personalitete të rëndësishme të qytetit, si Kryetari i Këshillit të Qarkut, Z. Erion Nexhipi, Kryetarja e Këshillit Bashkiak Korçë, Znj. Ana Verushi, si dhe Drejtore e Kujdesit Social, Znj. Mariana Jorgji dhe kryetarët e grupeve të anëtarëve të këshillit.

Ky takim shënon një hap të rëndësishëm drejt përmbushjes së objektivave të përcaktuara në Kontratën Sociale dhe përparimeve të mëtejshme për mirëqenien dhe zhvillimin e komunitetit të Korçës.