Prezantimi i Raportit te 4 Monitorues te Kontrates Sociale 2019-2023 dhe Kontrata Sociale 2023-2027 POP Durres

Një takim me përfaqësuesit e qytetarëve, anëtarët e Këshillit Bashkiak dhe aktivistë të shoqërisë civile u zhvillua në ambientet e Këshillit Bashkiak të Durrësit më 13 Shkurt 2024. Ky takim u organizua nga CSDC Durrës për të prezantuar raportin e monitorimit të kontratës sociale për periudhën 2022-2023 dhe për të shqyrtuar sfidat dhe sugjerimet për të ardhmen.

Pjesëmarrja ishte e larmishme, përfshirë 22 persona, me përfaqësues nga komuniteti lokal, anëtarë të Këshillit Bashkiak, përfaqësues të organizatave jo-qeveritare dhe gazetarë. Diskutimet u fokusuan në vlerësimin e zbatimit të kontratës sociale dhe identifikimin e sfidave të momentit për qytetin e Durrësit.

Në fjalimin e saj, Znj. Meme Xhaferaj, drejtore e shërbimit Social në Bashkinë e Durrësit, theksoi rëndësinë e nismës POP dhe rolin e saj në promovimin e demokracisë lokale dhe organizimin e komunitetit. Nëpërmjet diskutimeve të hapura dhe prezantimeve të monitorimit për prioritetet e kontratës sociale, u evidencuan sfidat aktuale dhe nevojat për përmirësime në disa fusha kyçe.

Pjesëmarrësit shprehën shqetësimin e tyre për mungesën e vullnetit pozitiv nga disa zyrtarë për të zbatuar prioritetet e kontratës sociale brenda afateve të përcaktuara. Problemet në infrastrukturën urbane, transportin publik dhe menaxhimin e mbeturinave u vlerësuan si sfida kryesore për qytetin.

Ndër komentet e veçanta ishin edhe ato të kryetares së shoqatës së Paraplegjikeve dhe Tetraplegjikeve, e cila theksoi nevojën për përshtatjen e hapësirave publike dhe transportit publik për personat me aftësi të kufizuara.

Takimi përfundoi me prezantimin e kontratës sociale për periudhën 2023-2027 dhe ftesën për pjesëmarrësit që të ndjekin rrjetin POP në mediat sociale dhe të angazhohen në monitorimin e prioriteteve të tyre në bashkëpunim me Bashkinë dhe Këshillin Bashkiak të Durrësit. Ky takim është i rëndësishëm drejt përmirësimit të jetës komunitare dhe krijimit të një bashkëpunimi të fortë mes autoriteteve lokale dhe qytetarëve.