Raporti studimor “Informimi, Njoftimi dhe Konsultimi Publik” – Bashkia Kamëz

Raporti studimor “Informimi, Njoftimi dhe Konsultimi Publik nga pushteti vendor” realizohet në kuadër të projektit “Përballja e Ofertave Politike – POP”. Ajo është një nismë e rrjetit të 12 organizatave të shoqërisë civile shqiptare mbështetur nga Olof Palme International Centre në kuadër të një programi të financuar nga Suedia: “Shoqëria Civile, Pjesëmarrja Qytetare, Llogaridhënia dhe Ndryshimi Social” dhe nga National Endowment for Democracy.

Ndiqni linkun për të lexuar Raportin e Plotë