Shkodër_Raporti i katert Monitorues i Kontrates Sociale_shtator 2022-shtator 2023

Klikoni linkun me poshte dhe lexoni Raportin e Katert Monitorues te Kontrates Sociale per bashkine Shkoder. Ky raport u hartua nga Organizata Intelektualet e Rinj Shprese dhe permban gjetjet e monitorimit te periudhes shtator 2022-shtator 2023.