SHKURT ’21 VENDIMET E KËSHILLIT BASHKIAK – FIER

Qendra Epoka e Re – Fier, pervec monitorimit te situates parazgjedhore dhe punes se bashkise sa i perket plotesimit te #KontrataSociale vijon monitorimin e vendimeve te Keshillit Bashkiak. Vendime te cilat ne menyre te drejteperdrejte apo terthorazi ndikojne ne prioritetet e Kontrates Sociale. Ndiqni ne vijim vendimet e marra nga Keshilli Bashkiak Fier ne dy mbledhjet e organizuara gjate muajit shkurt.

*Vendime që ndikojnë në progresin e Prioriteteve të Kontrates Sociale.