Takim me banoret e Hajmelit

31.10.2022 Ne nje takim me banoret e Hajmelit per te diskutuar mbi prioritetet e Kontrates Sociale. Se bashku me gjetjet nga terreni dhe gjetjet nga takimet me qytetaret por hartojme Raportin e trete monitorues te Kontrates Sociale per kete bashki. Gjithashtu advokojme per permiresimin e ndricimit ne rruget e brendshme te fshatit.