Takim me Perfaqësuesin e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Bashkia Shkodër, në kuadër të Kontratës Sociale

Në kuadër të përgatitjes së raportit të monitorimit të Kontratës Sociale, Intelektualët e Rinj, Shpresë (IRSH) ka zhvilluar intervista me drejtorite specifike te Bashkise Shkoder, ku është diskutuar progresi i çdo prioriteti.

Konkretisht me 19 tetor u zhvillua takimi me z. Alban Hasani, perfaqesues i drejtorise se Kultures, Rinise dhe Sportit. Takimet shërbyen për të krahasuar këndvështrimet qytetare dhe punes në terren. Gjetjet dhe progresi i çdo prioriteti do të jenë pjesë integrale e raportit të monitorimit.