Takim me te rinjte e Kamzes per diskutimin e Kontrates Sociale (Pasqukan dhe Bathore)

Ne datat 25 dhe 28 tetor, jane organizuar dy takime me te rinjte e Kamzes. Diskutojme impaktin dhe ecurinë e punës se bashkise per permbushjen e Kontrates Sociale. Qëllimi i takimeve ishte diskutimi I punës së Bashkisë në lidhje me prioritetet e adesuara nga Bashkia si dhe nxjerrja e problematikave të tyre. Me anë të këtyre aktiviteteve është synuar informimi I te rinjve, mbajtja e një komunikimi të vazhdueshëm me ta si dhe nxjerrja ne pah e problematikave aktuale qe ka ky target grup. Rezultatet e diskutimeve me banorët jane perfshire ne Raportin e trete monitorues te Kontrates Sociale sipas prioriteteve qe iu perkasin te rinjve.