Takim në Drejtorinë e Shërbimit Social në Kuadër të Kontratës Sociale – Bashkia Korçë

Gruaja në Zhvillim Korçë (GZHK), pjesë e POP – Perballja e Ofertave Politike , po vijon me takimet me drejtoritë e bashkisë mbi permbushjen e prioriteteve te Kontratës Sociale për perjudhën shtator 2022- shtator 2023.

Me 26 tetor u takuam me Drejtoreshēn e Shërbimit Social, Bashkia Korçë , Znj. Mariana Jorgji. Këto takime realizohen krahas takimeve ne format fokus grupesh por edhe me bashkëqytetarët korçarë.

Nga gjetjet dhe analizimi i tyre, do të hartohet Raporti i Monitorimit të Kontratës Sociale për Bashkia Korçë. Faleminderit për mbështetjen:

Olof Palme International Center – Albania Programme

Olof Palmes Internationella Center

Ambasada e Suedisë në Tiranë

National Endowment for Democracy