TAKIME ME KOMUNITETIN E BASHKISË KUKËS

Qendra për Progres Rinor Kukës pjesë e rrjetit POP vijon takimet me qytetarët e kësaj bashkie sa i perket prioriteteve te #KontrataSociale#POP. Takimi i rradhës kishte në fokus të rinjtë dhe prioritetet që ata kanë paracaktuar si të rëndësishme për tu permbushur nga bashkia.