TAKIME ME KOMUNITETIN E BASHKISË VLORË

Qendra Rinore e Vlorës, pjesë e Rrjetit POP, po përgatit raportin e monitorimit të Kontratës Sociale për Vlorën për periudhën gusht 2019 – gusht 2020. Paralelisht me monitorimin e punës së bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkiak ka organizuar takime me komunitetin në takime dhe njësi të ndryshme administrative të bashkisë Vlorë.

Sa ka qenë angazhimi i bashkisë në përmbushjen e prioriteteve të komunitetit dhe sa prej tyre janë marrë parasysh!