Vlore_Raporti Monitorues i Kontrates Sociale shtator 2022-shtator 2023

Klikoni linkun me poshte dhe lexoni Raportin e Katert Monitorues te Kontrates Sociale per bashkine Vlore. Ky raport u hartua nga Qendra Rinore e Vlores dhe permban gjetjet e monitorimit te periudhes shtator 2022-shtator 2023.