Kontrata Sociale Kukës Përmbushja e Prioriteteve Viti i Parë i Monitorimit

Prioritet 1: Ndërtimi i Qendrës Rinore multifunksionale. (Adresuar Pjesërisht)

Prioritet 2: Program Higjene për ndërhyrje në të gjitha institucionet Arsimore (sistemim të tualeteve) në të gjithë bashkinë Kukës. (Adresuar Pjesërisht)

Prioritet 3: Pjesëmarrje me 20% financim në iniciativa të start up për të rinj. (Nuk është Adresuar)

Prioritet 4: Panaire për Studime – Këshillim karriere – mundësi Trajnimi Profesional (marrë përsipër nga Bashkia). (Adresuar Pjesërisht)

Prioritet 5: Program për punësim sezonal për të rinj – student të viteve të fundit – gjatë verës. (Nuk është Adresuar)

Prioritet 6: Mbështetje e planifikuar buxhetore vjetore për Artin, Sportin dhe Kulturën ku të pëfshihen të rinjtë e të gjitha Njësive Administrative nëpërmjet proceseve të aplikimit – konkurimit. (Nuk është Adresuar)

Lexoni Raportin e detajuar në https://popnetwork.al/prezantimi-i-raportit-nje-vjecar-kontrata-sociale-pop-bashkia-kukes/